Innreiingshjelp

For å kunne skape varig interiørglede, må ein ta mange viktige val undervegs. Vi kan tilby alt frå enkel rettleiing til utarbeiding av komplette innreiingar til heim, hytte og kontor. Vi har fokus på heilskapleg gjennomføring, og ønskjer å tilby unike konsept tilpassa kvar enkelt kunde.